Müze ve Sergi Alanlarında Neden Gergi Tavan?

Gergi Tavan Müze veya sergi alanlarında kullanımında aydınlatma sistemi çok önemlidir. Sergilenen serginin ziyaretçi tarafından çok doğru algılanmasını sağlamak için ışık vurgusunun yaratılmasına dikkat edilerek hazırlanmalıdır. Müze ve Sergi Alanlarında Neden Gergi Tavan?

Gergi Tavan Müze veya sergi alanlarında kullanımında aydınlatma sistemi çok önemlidir. Sergilenen serginin ziyaretçi tarafından çok doğru algılanmasını sağlamak için ışık vurgusunun yaratılmasına dikkat edilerek hazırlanmalıdır.

Sergilenen tarihi eser,sanat eseri ve nesnelerde oluşabilecek tahribatı en aza indirgemek için ise yapay aydınlatma sistemi kullanılmalıdır. Aydınlatma sistemlerini tercih ederken bu doğal veya yapay aydınlatma içinde geçerlidir, yukarıdaki cümlede geçen unsurlara son derece dikkat etmeleri gerekmektedir.

Binlerce yıllık tarihi eserler, sanat eserleri, sonraki kuşaklara bırakmak istediğimiz kültürel miras doğru aydınlatma sistemi ile yıllarca saklanabilir korunabilir.Bu aydınlatma sistemini gergi tavan ile birlikte kullanılarak yumuşatılması verecek hasarı ve tahribatı en aza indirmektedir.